Je bekijkt nu Jaarvergadering Stichting School- en Volksfeest Lievelde

Jaarvergadering Stichting School- en Volksfeest Lievelde

Hierbij nodigen wij alle inwoners van Lievelde uit voor de jaarvergadering van de Stichting School- en Volksfeest Lievelde.

Datum: vrijdag 19 januari 2024
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Bernard Vos Clubhuus

Agenda

1. Opening door de voorzitter

2. Jaarverslag 2023 door de secretaris

3. Financieel verslag 2023 en begroting 2024 door de penningmeester

– Verslag kascommissie 2023
– Benoeming kascommissie 2024

4. Bestuurswisseling

Aftredend en herkiesbaar : Iris Klein Avink, Robbin Klein Gunnewiek en Martijn Adema
– Aftredend en niet herkiesbaar : Wijnand te Woerd en Carolien Stevens

Het bestuur heeft Janneke Wessels en Robbert Konings bereid gevonden toe te treden tot het bestuur.
Tegenkandidaten kunnen zich melden tot 24 uur voor de vergadering bij het dagelijks bestuur of via info@kermislievelde.nl

5. Mededelingen en invulling kermis 2024

6. Rondvraag

7. Sluiting

Wij hopen u in grote getale te mogen ontvangen.