insta fb

School- en volksfeest Lievelde: 6, 7, 8 juni 2020. Zeepkistenrace: zondag 7 juni.

Reglement

Het team

 1. Het team dat aan de start verschijnt bestaat uit minimaal 3 en maximaal 4 personen, waarvan altijd 2 drukkers.
 2. Iedere zitplaats van de zeepkist dient tijdens de race bezet te zijn (maximaal 2 zitplaatsen per zeepkist).
 3. Alle teams beschikken over een eigen zeepkist. Een zeepkist kan niet gedeeld worden door meerdere teams.
 4. Deelnemers dienen minimaal 8 jaar oud te zijn.
 5. Alle deelnemers moeten fit en gezond verschijnen aan de start van de race, vrij van elke medische aandoening die kan worden verergerd door deelname aan de race.

De zeepkist

 1. De zeepkist is een zelf gebouwd of verbouwd voertuig. Een verbouwde skelter is ook toegestaan mits deze voldoet aan de gestelde voorwaarden.
 2. De zeepkist mag niet voorzien zijn van een aandrijving. Trappers, motoren of andere aandrijving (uitgezonderd de drukkers) zijn niet toegestaan.
 3. De zeepkist is tenminste voorzien van 3 wielen die continue de grond raken, een fiets met zijwielen is niet toegestaan.
 4. Gestelde eisen aan de afmetingen van de zeepkist:
  • Minimaal 1,20 m, maximaal 1,40 m spoorbreedte.
  • Minimaal 1,20 m, maximaal 2 m lang.
  • Minimaal 0,5 m, maximaal 2 m hoog.
  • De maximale zithoogte is 50 cm.
  • De zeepkist moet minstens 15 cm boven de grond staan.
  • De zeepkist mag exclusief bestuurder(s) niet zwaarder zijn dan 80 kg.
 5. De zeepkist moet voorzien zijn van een volledig functionerend rem- en stuursysteem. Remmen moeten worden aangesloten op tenminste twee wielen en mogen niet werken op de wielen die in de stuurinrichting zitten. Remmen moeten onafhankelijk van de besturing kunnen functioneren.
 6. De uitslag van de wielen van de zeepkist moet worden begrensd; ten opzichte van rechtdoor mag ieder wiel niet meer dan 30 graden naar links of rechts kunnen draaien.
 7. De zeepkist moet voorzien zijn van een dichte bodemplaat (zodat geen voeten tussen de zeepkist en wegdek klem kunnen komen), voorzien van enkele gaten waar water door naar buiten kan.
 8. De zitplaatsen dienen geborgd (bijv. bij een skelter) en deugdelijk te zijn en zich tussen de voor- en achteras van de zeepkist te bevinden.

Veiligheid

 1. Alle deelnemers zijn verplicht om een helm en beschermende kleding te dragen. Hiervoor dienen de deelnemers zelf te zorgen. Blote armen en benen zijn niet toegestaan. Eventuele knie- en elleboogbeschermers worden aangeraden.
 2. Voorafgaande aan de race dienen de deelnemers hun zeepkist te laten keuren door de technische commissie. Deze commissie behoudt zich het recht voor om een in hun ogen onveilige zeepkist van deelname uit te sluiten.
 3. Een kostuum mag de mogelijkheid tot ademen niet belemmeren. Zorg er voor dat je kostuum niet vast aan de zeepkist kan blijven zitten.
 4. De zeepkist mag geen gevaar vormen voor de deelnemers, omstanders en toeschouwers van de race. Uitstekende voorwerpen, scherpe delen, vuurwerk etc. zijn niet toegestaan.

Aansprakelijkheid

 1. De deelname aan de zeepkistenrace is geheel op eigen risico van de deelnemers.
 2. De organisatie van de zeepkistenrace is op geen enkele manier aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of opgelopen letsel van deelnemers aan de race.
 3. De organisatie is eveneens niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en of opgelopen letsel van derden (toeschouwers), die wordt toegebracht door deelnemers of andere toeschouwers voor, tijdens en na de zeepkistenrace.
 4. De organisatie is niet verantwoordelijk voor materiële schade aan zeepkist en toebehoren.
 5. Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor zijn/haar zeepkist. Achtergelaten zeepkisten worden op kosten van de deelnemer afgevoerd.
 6. Deelname aan de zeepkistenrace kan uitsluitend plaatsvinden door akkoord te gaan met de voorwaarden tijdens de inschrijving via de website. Door een vinkje te plaatsen verklaart iedere deelnemer kennis te hebben genomen van het reglement en het reglement te accepteren. Bij minderjarige deelnemers (tot 16 jaar) is inschrijving onder toezicht van een ouder/verzorger verplicht.

Informatie

 • Deelname aan de zeepkistenrace kan in twee leeftijdscategorieën:
 1. deelnemers van 8 tot 16 jaar
 2. deelnemers van 16 jaar en ouder
 • De zeepkist krijgt haar eerste snelheid door vanaf een schans te vertrekken.
 • Tijdens het rijden zullen de zeepkisten beoordeeld worden op originaliteit, ook zal het team met de beste tijd een prijs ontvangen. Dit wordt bepaald door de jury en hiertegen kan geen bezwaar gemaakt worden.
 • De organisatie bepaalt de startvolgorde.

Tips

 • Voor de originaliteitsprijs: wees creatief in je presentatie, kostuum en bouwwerk!
 • Houd de zeepkist zo laag mogelijk. Een laag zwaartepunt voorkomt omslaan.
 • Zorg voor een beperkte stuuruitslag; dit voorkomt plotselinge bewegingen.

Succes en veel plezier!

Laat een reactie achter

terug naar boven