insta fb

School- en volksfeest Lievelde: 6, 7, 8 juni 2020. Zeepkistenrace: zondag 7 juni.

Nieuws

Jaarvergadering 2013 - agenda

Op maandag 9 december a.s. om 20.00 uur wordt in het Clubhuus in Lievelde de jaarvergadering gehouden van de Stichting School- en Volksfeest Lievelde.

Wij nodigen alle Lieveldenaren uit deze vergadering te bezoeken. We kijken terug op de kermis van 2013 en vooruit naar die van 2014. Hoe houden we het wolcorso en het kermisfeest levendig en aantrekkelijk voor iedereen? Wat is uw mening hierover?

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening van de voorzitter
 2. Verslag penningmeester
 3. Verslag secretaris
 4. Bestuursverkiezing
  Aftredend:
  Maroeska Boots (stelt zich herkiesbaar)
  Joost Eggink (stelt zich niet herkiesbaar)
  Rudie Konings (stelt zich niet herkiesbaar)
  Het bestuur heeft Laurens te Walvaart bereid gevonden zich beschikbaar te stellen als bestuurslid. De andere functie is nog vacant. Kandidaten kunnen zich tot 24 uur voor de vergadering aanmelden bij het secretariaat.
 5. Mededelingen wolcommissie
 6. Mededelingen algemeen
 7. Rondvraag
 8. DVD van het corso 2013
 9. Sluiting

Wij hopen op veel belangstelling.

Lees meer...