Instagram Facebook YouTube

School- en volksfeest Lievelde: 29, 30 en 31 mei 2021

Nieuws

Wagenbouwers- en jaarvergadering kermis, 12 december

Op maandagavond 12 december bent u allen van harte uitgenodigd op zowel de wagenbouwers- als jaarvergadering van de kermis in het Clubhuus.

We starten met de wagenbouwersvergadering om 19:30 uur. Om 20:00 uur volgt dan de jaarvergadering. Wij nodigen alle Lieveldenaren uit deze vergadering bij te wonen. We blikken terug op de kermis van 2016 en kijken vooruit naar die van 2017. Graag horen we uw ideeën over de kermis en het wolcorso.

De agenda ziet er als volgt uit:

19:30 uur Wagenbouwers vergadering

 1. Opening
 2. Terugblik corso 2016
 3. Punten uit evaluatievergadering 2016
 4. Vooruitblik/opgave 2017
 5. Rondvraag
 6. Sluiting

20:00 uur Jaarvergadering

 1. Opening door de voorzitter
 2. Verslag over 2016 door de penningmeester
 3. Verslag over 2016 door de secretaris
 4. Mededelingen en invulling kermis 2017
 5. Bestuurswissel
  Marco Hulshof gaat het kermisbestuur verlaten. Wij hebben Bas Oosterholt bereid gevonden zich beschikbaar te stellen als bestuurslid.
 6. Rondvraag
 7. Sluiting

Na afloop kunt u kijken en luisteren naar de DVD van het corso 2016.

Wij hopen op veel belangstelling!

Lees meer...