insta fb

School- en volksfeest Lievelde: 6, 7, 8 juni 2020. Zeepkistenrace: zondag 7 juni.

Stichting School- en Volksfeest

Stichting School- en Volksfeest

Hisslink is gespecialiseerd in grafisch ontwerp en webdesign.
Logo's, visitekaartjes, briefpapier, websites, banners en overige producten kunnen ontworpen of gerestyled worden.

Website URL: http://www.hisslink.nl

Reglement

 • april 11, 2017

Het team

 1. Het team dat aan de start verschijnt bestaat uit minimaal 3 en maximaal 4 personen, waarvan altijd 2 drukkers.
 2. Iedere zitplaats van de zeepkist dient tijdens de race bezet te zijn (maximaal 2 zitplaatsen per zeepkist).
 3. Alle teams beschikken over een eigen zeepkist. Een zeepkist kan niet gedeeld worden door meerdere teams.
 4. Deelnemers dienen minimaal 8 jaar oud te zijn.
 5. Alle deelnemers moeten fit en gezond verschijnen aan de start van de race, vrij van elke medische aandoening die kan worden verergerd door deelname aan de race.

De zeepkist

 1. De zeepkist is een zelf gebouwd of verbouwd voertuig. Een verbouwde skelter is ook toegestaan mits deze voldoet aan de gestelde voorwaarden.
 2. De zeepkist mag niet voorzien zijn van een aandrijving. Trappers, motoren of andere aandrijving (uitgezonderd de drukkers) zijn niet toegestaan.
 3. De zeepkist is tenminste voorzien van 3 wielen die continue de grond raken, een fiets met zijwielen is niet toegestaan.
 4. Gestelde eisen aan de afmetingen van de zeepkist:
  • Minimaal 1,20 m, maximaal 1,40 m spoorbreedte.
  • Minimaal 1,20 m, maximaal 2 m lang.
  • Minimaal 0,5 m, maximaal 2 m hoog.
  • De maximale zithoogte is 50 cm.
  • De zeepkist moet minstens 15 cm boven de grond staan.
  • De zeepkist mag exclusief bestuurder(s) niet zwaarder zijn dan 80 kg.
 5. De zeepkist moet voorzien zijn van een volledig functionerend rem- en stuursysteem. Remmen moeten worden aangesloten op tenminste twee wielen en mogen niet werken op de wielen die in de stuurinrichting zitten. Remmen moeten onafhankelijk van de besturing kunnen functioneren.
 6. De uitslag van de wielen van de zeepkist moet worden begrensd; ten opzichte van rechtdoor mag ieder wiel niet meer dan 30 graden naar links of rechts kunnen draaien.
 7. De zeepkist moet voorzien zijn van een dichte bodemplaat (zodat geen voeten tussen de zeepkist en wegdek klem kunnen komen), voorzien van enkele gaten waar water door naar buiten kan.
 8. De zitplaatsen dienen geborgd (bijv. bij een skelter) en deugdelijk te zijn en zich tussen de voor- en achteras van de zeepkist te bevinden.

Veiligheid

 1. Alle deelnemers zijn verplicht om een helm en beschermende kleding te dragen. Hiervoor dienen de deelnemers zelf te zorgen. Blote armen en benen zijn niet toegestaan. Eventuele knie- en elleboogbeschermers worden aangeraden.
 2. Voorafgaande aan de race dienen de deelnemers hun zeepkist te laten keuren door de technische commissie. Deze commissie behoudt zich het recht voor om een in hun ogen onveilige zeepkist van deelname uit te sluiten.
 3. Een kostuum mag de mogelijkheid tot ademen niet belemmeren. Zorg er voor dat je kostuum niet vast aan de zeepkist kan blijven zitten.
 4. De zeepkist mag geen gevaar vormen voor de deelnemers, omstanders en toeschouwers van de race. Uitstekende voorwerpen, scherpe delen, vuurwerk etc. zijn niet toegestaan.

Aansprakelijkheid

 1. De deelname aan de zeepkistenrace is geheel op eigen risico van de deelnemers.
 2. De organisatie van de zeepkistenrace is op geen enkele manier aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of opgelopen letsel van deelnemers aan de race.
 3. De organisatie is eveneens niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en of opgelopen letsel van derden (toeschouwers), die wordt toegebracht door deelnemers of andere toeschouwers voor, tijdens en na de zeepkistenrace.
 4. De organisatie is niet verantwoordelijk voor materiële schade aan zeepkist en toebehoren.
 5. Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor zijn/haar zeepkist. Achtergelaten zeepkisten worden op kosten van de deelnemer afgevoerd.
 6. Deelname aan de zeepkistenrace kan uitsluitend plaatsvinden door akkoord te gaan met de voorwaarden tijdens de inschrijving via de website. Door een vinkje te plaatsen verklaart iedere deelnemer kennis te hebben genomen van het reglement en het reglement te accepteren. Bij minderjarige deelnemers (tot 16 jaar) is inschrijving onder toezicht van een ouder/verzorger verplicht.

Informatie

 • Deelname aan de zeepkistenrace kan in twee leeftijdscategorieën:
 1. deelnemers van 8 tot 16 jaar
 2. deelnemers van 16 jaar en ouder
 • De zeepkist krijgt haar eerste snelheid door vanaf een schans te vertrekken.
 • Tijdens het rijden zullen de zeepkisten beoordeeld worden op originaliteit, ook zal het team met de beste tijd een prijs ontvangen. Dit wordt bepaald door de jury en hiertegen kan geen bezwaar gemaakt worden.
 • De organisatie bepaalt de startvolgorde.

Tips

 • Voor de originaliteitsprijs: wees creatief in je presentatie, kostuum en bouwwerk!
 • Houd de zeepkist zo laag mogelijk. Een laag zwaartepunt voorkomt omslaan.
 • Zorg voor een beperkte stuuruitslag; dit voorkomt plotselinge bewegingen.

Succes en veel plezier!

Zeepkistenrace

 • april 11, 2017

Voor het derde jaar op rij, werd ook in 2019 de zeven meter hoge schans weer opgebouwd in de straten van Lievelde. Tweeënveertig deelnemende teams waagden zich aan de afdaling en spectaculaire hindernissen van de Zeepkistenrace. Bij voorkeur natuurlijk in zo ludiek mogelijke zeepkisten en in bijpassende outfits.

Uitslagen
De Adventure Eefde originaliteitsprijs (8 tot 16 jaar) werd gewonnen door Scouting Groenlo 4 - De Vliegers.
Hout is Goud ging er vandoor met de Nozem Oil originaliteitsprijs (16+)
Bekijk de gehele uitslag van de originaliteit en snelheid.

Reglement
Om de race zo spectaculair, maar toch zo veilig mogelijk te laten verlopen, hebben we een reglement opgesteld.

Parcours
Dit parcours werd afgelegd: Kijk en huiver!

Vrijdag 7 april: Sponsor- en presentatieavond

 • maart 22, 2017

Zoals al eerder aangekondigd zal er dit jaar geen volwaardig wolcorso te bewonderen zijn tijdens de kermis. In plaats daarvan organiseren we een nieuwe, en hopelijk spectaculaire, activiteit voor jong en oud.

Het idee is om met zelfgebouwde, rollende karretjes (zonder aandrijving) vanaf een schans een parcours af te leggen, steeds met twee teams tegen elkaar. Naast snelheid kunnen prijzen worden gewonnen voor originaliteit, behendigheid, snelheid, mooiste bouwwerk, etc. Een actieve en enthousiaste deelname van zo veel mogelijk teams is belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan vriendengroepen, voetbalteams, buurtverenigingen, straten, of andere verenigingen. Omdat een team uit maximaal vier deelnemers bestaat kunnen meerder teams per straat, buurt, vereniging, etc. meedoen.

We nemen echter niet zomaar afscheid van het wolcorso en denken dat er onder de (basis)schooljeugd genoeg belangstelling is om in ieder geval dit jaar nog een jeugdwagen of themawagen te bouwen en plakken. Daarvoor zal dus alle ruimte zijn. En de jeugd kan zelfs twee vliegen in één klap slaan door met het wolwagentje ook deel te nemen vanaf de schans!

Tijdens de sponsor- en presentatieavond op vrijdag 7 april vanaf 20:00 uur bij Erve Kots laten we een prototype-wagentje zien en we leggen dan ook verder uit hoe de zondagmiddag van de kermis eruit gaat zien. Voor deze avond bent u van harte uitgenodigd.

Wolcorso 2017?

 • januari 26, 2017

Na de gecombineerde wagenbouwers- en jaarvergadering afgelopen december dachten we nog dat het mogelijk zou zijn om ook in 2017 een wolcorso op de weg te krijgen. Dat het steeds moeilijker wordt om dit vol te houden beseffen we ons allemaal.

Helaas hebben verschillende wagenbouwersgroepen inmiddels laten weten dat het hun niet lukt om een grote wagen te maken en dat ze definitief stoppen. Nu dit duidelijk is, denkt het kermisbestuur – samen met een externe werkgroep – hard na over de invulling van de zondagmiddag tijdens de kermis.

We nemen echter niet zomaar afscheid van het wolcorso en denken dat er onder de (basis)schooljeugd genoeg belangstelling is om in ieder geval dit jaar nog een themawagen of jeugdwagen te bouwen en plakken. Daarvoor zal dus alle ruimte zijn!

Wat er daarnaast gaat gebeuren op de zondag is nog niet duidelijk, maar actieve en enthousiaste deelname van zo veel mogelijk Lieveldenaren is essentieel. Denk bijvoorbeeld aan je vriendengroep, voetbalteam, buurtverenigingen, straat, of andere vereniging. Iedereen moet mee kunnen doen en doet mee!

Nieuwsgierig geworden? Binnenkort kunnen jullie hierover meer lezen in de Kerkklok. Ook zal er speciaal voor de (oud)wagenbouwers nog een vergadering worden georganiseerd met meer toelichting.

Wagenbouwers- en jaarvergadering kermis, 12 december

 • december 5, 2016

Op maandagavond 12 december bent u allen van harte uitgenodigd op zowel de wagenbouwers- als jaarvergadering van de kermis in het Clubhuus.

We starten met de wagenbouwersvergadering om 19:30 uur. Om 20:00 uur volgt dan de jaarvergadering. Wij nodigen alle Lieveldenaren uit deze vergadering bij te wonen. We blikken terug op de kermis van 2016 en kijken vooruit naar die van 2017. Graag horen we uw ideeën over de kermis en het wolcorso.

De agenda ziet er als volgt uit:

19:30 uur Wagenbouwers vergadering

 1. Opening
 2. Terugblik corso 2016
 3. Punten uit evaluatievergadering 2016
 4. Vooruitblik/opgave 2017
 5. Rondvraag
 6. Sluiting

20:00 uur Jaarvergadering

 1. Opening door de voorzitter
 2. Verslag over 2016 door de penningmeester
 3. Verslag over 2016 door de secretaris
 4. Mededelingen en invulling kermis 2017
 5. Bestuurswissel
  Marco Hulshof gaat het kermisbestuur verlaten. Wij hebben Bas Oosterholt bereid gevonden zich beschikbaar te stellen als bestuurslid.
 6. Rondvraag
 7. Sluiting

Na afloop kunt u kijken en luisteren naar de DVD van het corso 2016.

Wij hopen op veel belangstelling!

Uitslagen wolcorso 2016

 • mei 22, 2016

Grote wagens

Groep Titel Idee Moeilijk- Kleur- Af- Totaal TOTAAL
heids- scha- werking indruk
graad kering
1 Um de Mölle Air Race
439 441 438 432 449 2.199
2 Tegendroads Wi'j Bouwt Vedan
412 422 423 417 413 2.087
3 De Huurne Trektocht 416 402 406 417 410 2.051
4 Knudde Wereldwijd 370 353 359 358 369 1.819
    Totaal score 1.637 1.618 1.626 1.634 1.641 8.156
    Gemiddelde score 409 405 407 409 410 2.039

 

Themawagens

Plaats Groep Thema Idee Moeilijk- Kleur- Af- Totaal TOTAAL
heids- scha- werking indruk
graad kering
1 D'n Esch
De Achterhoek 448 461 464 466 458 2.297
2 De Stegge De Achterhoek 412 423 424  439 425 2.123
3 Woll4all De Achterhoek  381  381  368  384  373  1.887
4 Amici '14 De Achterhoek  376  370  366  394  377  1.883
    Totaal score  1.617  1.635  1.622  1.683  1.633  8.190
    Gemiddelde score  404  409  406  421  408  2.048

 

Jeugdklasse

Plaats Groep Titel Idee/ Af- Totaal TOTAAL
vorm- werking indruk
geving
1 Fu Min Kruip, Elvy Tanck, Roos van Ooijen Onthaasten in de Achterhoek 458 451 446 1.355
2 Melissa Froeling, Milan Froeling All you need is …….. minions  414  452  426  1.292
3 Noa Holkenborg, Sofie Reinders, Anouk te Brake, Vera Wopereis, Beau te Brake Huiswerk  434  440  416  1.290
4 Moura Elferink, Eline Spekschoor, Lot te Woerd, Nina Eeftink, Niké Mensink Cat Walk  426  410  439  1.275
5 Sem te Woerd, Koen Bleumink, Guus te Brake, Job Buesink Niet omdat het moet maar omdat het kan  424  395  438  1.257
6 Sanne klein Avink, Amber Groot Bruinderink, Dian te Brake 100 jaar Schiphol  416  419  411  1.246
7 Danique te Marveld, Floor Reinders, Sterre Wolterinck 3 op reis  405  409  402  1.216
8 Stijn Kamperman, Kay Wolterinck, Dorus te Brake, Bart Wopereis, Bink Beusink The voice of the Boys  398  408  402  1.208
9 Daan Reinders, Onno klein Gebbink Loat ons moar schoeven  402  378  396  1.176
10 Doris Reinders, Maud Arink, Fleur klein Gunnewiek Voice of Lievelde  386  386  387  1.159
11 Loes Demkes, Yancy Reinders De jeugd van tegenwoordig  407  379  372  1.158
12 Tijn Papen, Jan Ressing, Jasper Wopereis Mario Kart  394  365  386  1.145
13 Cis Arink, Meike Hallers, Diede klein Gunnewiek, Nora Nijhof, Amber Kamperman Streetdance  381  364  356  1.101
14 Kjeld Nijhof, Floris Ikink Koeienjudo  364  366  353  1.083
15 Jens klein Gebbink Spongebob  338  349  342  1.029
    Totaal score  12.598  12.440  12.442  37.479
    Gemiddelde score  900  889  889  2.677

Uitslagen kinderspelen en jeugdvogelschieten

 • mei 22, 2016

Blauw!!Uitslagen kinderspelen 2016

1. Blauw!!
2. The Red Unicorns
3. #GewoonBlauw

Uitslag jeugdvogelschieten 2016

Om 15:00 uur was het tijd voor het jeugdvogelschieten, waar het weer een fanatieke en spannende strijd werd. De uitslagen waren als volgt:

Meisjes:
2016 Nandi• Linker vleugel: Doris Reinders
• Rechter vleugel: Fu Min Kruip
• Kop: Maud Arink
• Staart: Britt Kuijpers
• Romp: Koningin Nandi Elferink

Jongens:
2016 Duncan• Linker vleugel: Dave Ressing
• Rechter vleugel: Nick Stinissen
• Kop: Sem te Woerd
• Staart: Duke Gralike
• Romp: Koning Duncan ter Bogt

Mededelingen mei

 • mei 17, 2016

Dit weekend barst het feest weer los en viert Lievelde voor de 87ste keer samen kermis.
Wij stellen het op prijs als u tijdens de kermisdagen massaal de vlag uithangt. Dat ziet er altijd extra feestelijk uit.

De aftrap is vrijdagmiddag voor de 75-plussers met een gezellige middag in het Clubhuus.

De zaterdagmiddag is voor de jeugd, met kinderspelen en vogelschieten. Dit jaar op het gras achter de Barbier. Deze locatie is bereikbaar via de Papenweg. Alle kinderen, ouders en grootouders zijn van harte welkom om mee te maken hoe gezellig het is en wie het jeugdkoningspaar wordt.

Alle wagenbouwers zijn de hele week nog druk om hun corsowagen tijdig af te krijgen voor de optocht van zondag. Heb je tijd over? Help ze dan! Zo kan iedereen op tijd klaar zijn en genieten van het feest op de zaterdagavond. Meewerken aan een wolcorsowagen maakt de voorpret en de kermis nog veel leuker. Bovendien deel je de spanning op de maandagmorgen bij de uitslag van het wolcorso en de borrel nadien smaakt er vast beter van.

Wagenbouwers Radio Lievelde zorgt weer voor de muzikale ondersteuning bij het wagenbouwen. Van donderdag 12:00 uur tot zaterdag 18:00 uur wordt er gedraaid bij de Barbier. De frequentie is 97.50. Vergeet niet uw favoriete top-10 door te geven!

Zondag vanaf 13:00 uur is de kom van Lievelde afgesloten voor verkeer.
Om alle wolcorsowagens goed tot hun recht te laten komen tijdens het corso willen we iedereen vriendelijk verzoeken om niet te parkeren op of langs de corsoroute, ook niet in de parkeerhavens.
Dit geldt uiteraard ook voor de maandagmorgen.

Op de maandagmorgen na de optocht willen we graag alle wolwagentjes, weer terugzien op het terrein bij Lensink. Daar kunnen ze worden bezichtigd en staan ze veilig zodat ze er ook op 4 juni tijdens de Achterhoek Spektakel Toer nog mooi uitzien. We willen alle kinderen en hun ouders dus vriendelijk verzoeken om maandagmorgen met de wagentjes door te lopen naar Lensink!

Wij willen jullie verzoeken om de jeugd- en de themawagens dinsdagmiddag vanaf 14:00 uur op te halen en weer op de bouwplaats neer te zetten, zodat ze op 4 juni mee kunnen doen met de optocht van de Achterhoek Spektakel Toer.

Rest ons nog heel Lievelde een fijne en gezellige kermis toe te wensen. Wij komen elkaar vast tegen op of rond het Koningsplein!

Interview Gelre FM

 • mei 9, 2016

Afgelopen weekend werd Roel van Vriendengroep Tegendroads geïnterviewd door Gelre FM. Beluister hier het fragment.

Mededelingen april

 • april 22, 2016

Over een maandje is het alweer zover, onze jaarlijkse kermis. Met als hoogtepunt het wolcorso op de zondag.
Tijdens de sponsor- en presentatieavond hebben we weer mooie creaties gezien, prachtige ontwerpen met nieuwe uitdagingen. Onze verwachtingen voor het wolcorso 2016 zijn dan ook hoog gespannen!
Echter hebben wij ook gezien dat er vooral bij de grote wagens nog veel werk verzet moet worden en dat alle hulp welkom is. Ben je trots op ons unieke wolcorso en heb je tijd over? Help dan een handje mee en meld je aan bij één van de wagenbouwersgroepen.

Programmaboek en lijstcollecte
In de week voor Pinksteren komen wij weer aan de deur voor het kermisboekje en de lijstcollecte. Naast een volledig overzicht van alle wagenbouwers staan in dit boekje ook jurycommentaren van 2015, informatie over onze sponsoren en tal van andere zaken.
Al deze informatie en het laatste nieuws is ook te vinden via Twitter en Facebook.

Kinderspelen
Op zaterdagmiddag bij de kinderspelen kunnen we altijd hulp gebruiken. Het duurt slechts 2 uur en het is heel gezellig. Lijkt het je leuk om bij een van de spelletjes te helpen, geef je dan op bij Carolien Stevens, tel. 0544-377134.
Iedereen is welkom, jong en oud.
Let op: de kinderspelen vinden dit jaar plaats achter de Barbier.

Mededelingen
Ook dit jaar kunnen we weer wagenbouwen onder het genot van de klanken van Wagenbouwers Radio Lievelde. Van donderdag 12.00 uur tot zaterdag 18.00 uur wordt er gedraaid bij de Barbier.

Als we met ons allen de schouders er onder zetten hebben we op zondag 22 mei een wolcorso om trots op te zijn en een prima reden voor 3 dagen feest!
Iedereen bedankt voor de medewerking. We zien je graag op de kermis.