Instagram Facebook YouTube

School- en volksfeest Lievelde: 11, 12 en 13 juni 2022

Jaarverslag 2021

Beste inwoners van Lievelde,

Wederom is het, door de Corona maatregelen, niet mogelijk om een jaarvergadering te houden.
Wel hebben we een kort jaarverslag gemaakt dat we, samen met wat andere punten, graag met u delen.

 

 

Jaarverslag kermis 2021

Aan het begin van het jaar was er geen mogelijkheid tot het houden van een jaarvergadering en hebben we de Lieveldse bevolking middels een kort jaarverslag geïnformeerd over een aantal zaken.

Lisette Hissink is begin 2021 afgetreden als bestuurslid, Clannad Gralike heeft haar plaats ingenomen.

We hadden aan het begin van het jaar nog de hoop een traditionele kermis te kunnen vieren in 2021, echter al gauw bleek dit geen optie en gingen we aan de slag met een alternatief programma.

Alle zieken en 80-plussers hebben in samenwerking met de KBOPZ een bloemetje ontvangen. Daarnaast was er voor de senioren vooraf een programma opgenomen dat vanaf kermiszaterdag 29 mei via de website bekeken kon worden. Een aantal Lieveldenaren werd geïnterviewd hetgeen mooie verhalen over de kermissen uit het verleden opleverde.  Deze interviews werden afgewisseld met humoristische versjes en bekende liedjes.

Voor de kinderen en de jeugd t/m 17 jaar was er zaterdag over de dag verspreid een programma opgezet met o.a. een heuse draaimolen, een voetbalmuur en bubbelbal.

Zaterdagavond was er een online quiz met presentatie trio Coen, Koen en Koen.  De muzikale invulling werd verzorgd door de Gekke Boys.

Op zondag 30 mei was er muziek van Glenn en Maurice, de Sjefs en Achtung. Inwoners van Lievelde waren opgeroepen kermis te vieren in de voortuin of op de oprit zodat er toch, op afstand, sprake kon zijn van onderlinge gezelligheid.

De diverse muzikanten traden op vanuit een vrachtwagen die geparkeerd werd op een oprit van verschillende Lieveldenaren, als eerste bij Gerdo ten Barge, de winnaar van de kwis van zaterdagavond. Online kon iedereen meegenieten.

Gezien de reacties die we mochten ontvangen en ook vanuit onze eigen ervaring, kijken wij als bestuur terug op een geslaagd kermisweekend.

Deze geslaagde alternatieve kermis werd mede mogelijk gemaakt door het mooie bedrag dat we ontvingen via de alternatieve lijstcollectie, de bijdragen van de sponsoren en de hulp van vrijwilligers: allen heel hartelijk bedankt hiervoor!

In september 2021 hebben we mee gedaan aan de actie van de Rabobank: Hart voor de Achterhoek. Door de vele stemmen die op Kermis Lievelde zijn uitgebracht zijn, mochten we een fantastisch bedrag van € 754,18 ontvangen.

Heel erg bedankt voor jullie stemmen!

 

Bestuurssamenstelling

Er zal dit jaar geen bestuurswisseling plaatsvinden. Bas Oosterholt is aftredend, maar heeft zich herkiesbaar gesteld.

Financieel verslag en kascontrole

Jos Porskamp en Eric te Brake hebben de kascontrole over het boekjaar 2021 verricht en hun goedkeuring over de financiële stukken gegeven. Indien gewenst kunnen deze stukken worden ingezien.

Jos Porskamp is aftredend binnen de kascommissie; hiervoor zoeken wij een vervanger. Aanmelden hiervoor kan bij het bestuur.

 

Kermis 2022

De kermisdata voor 2022 zijn 11, 12 en 13 juni.

We hopen dan weer kermis op de ‘ouderwetse’ manier te kunnen vieren.

Indien u vragen hebt of informatie wilt of ideeën hebt, kunt u terecht bij één van de bestuursleden of contact opnemen via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Via dit mailadres kunt u ook vragen stellen of ideeën aandragen.

We spreken de wens uit dat 2022 voor iedereen een goed jaar wordt, in goede gezondheid en een fantastische kermis waar we elkaar weer kunnen ontmoeten.

 

Hartelijke groet,

Stichting School- en Volksfeest Lievelde

Laat een reactie achter

terug naar boven