Instagram Facebook YouTube

School- en volksfeest Lievelde: 29, 30 en 31 mei 2021

Jaarvergadering

Beste inwoners van Lievelde,

Alles is anders momenteel. Hopelijk gaat het goed met iedereen.
Door de Coronaregels die nu gelden kunnen we uiteraard geen jaarvergadering organiseren.
Wel hebben we een kort jaarverslag gemaakt dat we, samen met wat andere punten, graag met u delen.

Jaarverslag kermis 2020

Wij startten het kermisjaar 2020 met de jaarvergadering op 10 januari 2020, waarbij we terug blikten op de kermis van 2019.
Tijdens de jaarvergadering traden bestuursleden Edwin Klein Avink en Jos Porskamp af. Het bestuur verwelkomde nieuwe bestuursleden Bengt Ponds en Ben Wopereis.
Vanaf januari 2020 begonnen we plannen te maken voor de kermis voor 2020. Helaas kregen we te maken met Corona waardoor al vrij snel besloten werd de kermis in de bestaande vorm te annuleren.
Wel werd gekeken naar een alternatief zodat we toch nog een kermisgevoel zouden hebben in het weekend van 6, 7 en 8 juni.
De kinderen van de peuterzaal en basisschool hebben op vrijdag een snoepzak gekregen en op zaterdag 6 juni hebben we samen de KBOPZ alle zieken en 80-plussers In Lievelde een bloemetje gebracht. De Gemeente plaatste een toespraak voor Lievelde op Social Media en in Lievelde werden, zoals gebruikelijk met de kermis, de vlaggen uitgehangen.
Op zaterdagavond 6 juni was een muziekprogramma te volgen via een livestream. Bij ecoboerderij Arink speelden de Boetners en bij AVOG’s Crash Museum traden Glenn en Maurice op. De avond werd afgesloten in de kerk met muziek van The Sjef’s en DJ Pim Adema. We willen langs deze weg nogmaals alle sponsoren en de eigenaren van de locaties bedanken voor hun medewerking. Helaas bleek later dat het bestuur van de St. Paulusparochie het niet eens was met de muziek in de kerk, waardoor de locatieraad van de parochie Lievelde haar taken moest neerleggen; heel betreurenswaardig, maar ondanks alles bleven ze steeds achter hun gegeven toestemming aan ons staan. Daarvoor heel hartelijke dank en respect.
Als bestuur kijken we toch terug op een geslaagde avond die positief ontvangen werd en veel mensen een kermisgevoel gaf.
In september 2020 hebben we mee gedaan aan de actie van de Rabobank: Hart voor de Achterhoek. Door de vele stemmen die op Kermis Lievelde zijn uitgebracht zijn, mochten we een fantastisch bedrag van € 1.046,96 ontvangen.

Bestuurswisseling

Ondanks dat er geen jaarvergadering is, zal er wel een bestuurswisseling plaatsvinden. Lisette Hissink gaat na een bestuursperiode van 8 jaar stoppen. Clannad Gralike is bereid in het bestuur plaats te nemen.
Tegenkandidaten kunnen zich voor 12 februari 2021 melden bij het bestuur.

Financieel verslag en kascontrole

Bjorn Demkes en Jos Porskamp hebben de kascontrole over het boekjaar 2020 verricht en hun goedkeuring over de financiële stukken gegeven. Indien gewenst kunnen deze stukken worden ingezien.
Bjorn Demkes is aftredend binnen de kascommissie; hiervoor zoeken wij een vervanger. Aanmelden hiervoor kan bij het bestuur.

Kermis 2021

De kermisdata voor 2021 zijn 29, 30 en 31 mei. Op dit moment is het nog onzeker of en hoe we kermis kunnen vieren. Zeker is dat we dit weekend niet onopgemerkt voorbij willen laten gaan. Indien hierover meer duidelijk is, zullen wij dit laten weten.

Indien u zich wilt aanmelden als tegenkandidaat voor het bestuur of als lid van de kascommissie of als u het financiële verslag wilt inzien, kunt u dat melden via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Uiteraard kunt u via dit mailadres ook vragen stellen of ideeën aandragen.

We spreken de wens uit dat 2021 voor iedereen een goed jaar wordt, in goede gezondheid en hopelijk een goede (alternatieve) kermis!

Hartelijke groet,

Stichting School- en Volksfeest Lievelde

Laat een reactie achter

terug naar boven