Instagram Facebook YouTube

School- en volksfeest Lievelde: 29, 30 en 31 mei 2021

Annulering kermis 2020

Beste inwoners van Lievelde,

Ten gevolge van het Coronavirus leven we in een bijzondere tijd. Een tijd waarin we afstand moeten houden van elkaar en de ouderen in onze omgeving niet kunnen bezoeken.
Een tijd waarin je normaal gesproken richting zomer met het mooie weer samen de gezelligheid graag opzoekt en samen dingen onderneemt.

Ook de kermis is zo’n voorbeeld van elkaar opzoeken en samen gezellig bij elkaar zijn. Wij als bestuur waren reeds bezig de kermis van Lievelde voor dit jaar voor te bereiden.

Zoals iedereen zal weten, zijn er momenteel maatregelen van kracht waarbij evenementen waarvoor een vergunning nodig is niet door mogen gaan. Deze maatregelen zijn tot nu toe tot 1 juni van kracht.

Onze kermis zou dit jaar op 6, 7 en 8 juni plaatsvinden, een kleine week na 1 juni. Ongeacht de maatregelen die na 1 juni van kracht zullen zijn, is het ons inziens niet gepast zo kort na deze datum een feest te organiseren waar veel mensen samenkomen.
We denken als kermiscomité onze verantwoording te moeten nemen voor de gezondheid en veiligheid van de Lieveldse bevolking. Daarom hebben we besloten de kermis dit jaar niet door te laten gaan. Een vervelende, maar in onze ogen noodzakelijke beslissing.

We gaan samen met de horeca en kermisexploitanten kijken of het mogelijk is later in het jaar, als de situatie dit weer toe laat, een feest te organiseren. Indien deze mogelijkheid er is, zullen we jullie hierover nader informeren. Als een feest later in het jaar niet mogelijk is, vieren we in ieder geval op 29, 30 en 31 mei 2021 onze 91e kermis! Deze datums kunnen alvast in de agenda genoteerd worden; samen gaan we er dan weer een ouderwets gezellig feest van maken!

We hopen op jullie begrip voor deze beslissing en we hopen jullie via deze weg voldoende te hebben geïnformeerd.

Voor nu wensen we iedereen sterkte in deze moeilijke tijd en laten we samen proberen de voorschriften op te volgen en gezond te blijven!

Een vriendelijke en hartelijke groet van het Kermiscomité Lievelde

Laat een reactie achter

terug naar boven